OVER

Alle ontwerpen en foto’s zijn ©Ofoto Ray. Slechts de foto van George is genomen van een nieuwssite en is kunstzinnig bewerkt. Anderszins wordt er bij een foto vermeld of deze uit de public domain komt. Elk Shirt wordt bij bestelling nauwkeurig handmatig aangepast naar uw wens. En elk Tshirt zal dus, naast het originele bedachte ontwerp door Ofoto Ray, ook nog eens uniek zijn in de uitvoering. Hoe origineel kan iets zijn!

De levertijd is dus ook niet “vanavond besteld morgen in huis”, maar in ieder geval rondom een week. Oftewel, zo snel en zo goed als mogelijk. En dat is best wel snel en goed!

De Tshirts zijn geheel van Nederlandse bodem. Een Nederlandse shirt leverancier en een Nederlandse drukker. Zo draagt u bij aan een statement “tegen” de globalisering van van oorsprong Nederlandse diensten.

De prijs van de shirts lijkt relatief hoog maar bedenk dat er geen massaproductie in goedkope landen met onderbetaalde krachten aan voorafgaat, geen giga aantallen voorgedrukt zijn, en alle ontwerpen handmatig gemaakt zijn door 1 persoon. Helaas is verzending buiten Nederland best duur qua verzendkosten, maar wij willen niet zonder track en trace verzenden.


De kwaliteit van de Tshirts is uitstekend. Een erg zacht en vooral soepel katoen. De druk zit er lekker in en zelfs de dunste witte lijntjes zijn verbluffend helder.

Bij sommige shirts heeft u extra opties aan te vinken of in te vullen. Zoals reeds gezegd, elke bestelling wordt handmatig verwerkt om aan uw persoonlijke voorkeur te kunnen voldoen en van elk shirt een uniek exemplaar te maken. ICAN BE ORIGINAL.

Bij sommige shirts is het mogelijk om uw eigen tekst in te vullen, die dan in plaats van de bestaande tekst op het tshirt wordt gedrukt. We proberen de komende tijd meer designs toe te voegen met deze optie.

De voorbeeld foto’s zijn min of meer random. Ontwerpen zijn in alle aangegeven kleuren te bestellen tenzij er beperkte kleuren aanvinkbaar zijn ivm het ‘wel en niet matchen‘ van de afbeelding met/op een kleur. Als er geen foto van uw kleurkeuze is zult u dat even zelf moeten inschatten hoe het er uit zal zien. Wanneer u dat moeilijk vindt, stuur dan even een email naar info@icanbeoriginal.nl en we maken en sturen u een voorbeeld.

Elke kleur heeft een nummer! Er zijn 25 Tshirt kleuren. Bijvoorbeeld: nr.1 = zwart en nr. 25 is Diep rood.

U kunt altijd de tekstkleur en afbeeldingskleur kiezen, indien dat van toepassing is. Het kleine ICAN logo dat onderin elk tshirt staat, zal de kleur aannemen van de tekstkleur van uw keuze. (of naar smaak van Ofoto Ray)

Wanneer u uw bestelling doet, verandert de foto NIET mee naar uw keuze (helaas is dat momenteel technisch niet mogelijk). De door u aangevinkte opties verschijnen bij uw bestelling in beeld. U kunt ervan op aan dat dat nauwkeurig bekeken wordt.

Na uw bestelling en betaling via iDeal of Paypal, ontvangt u een factuur per email. Wij hebben uw email daarvoor nodig; om u de factuur te mailen en uw adres om het Tshirt op te sturen.

De prijs van de shirts is altijd inclusief verzending in Nederland. Verzenden in Europa kost € 10,- extra omdat we in Europa met track en trace willen verzenden.

ABOUT

All designs and photos are © Ofoto Ray. Only the photo of George was taken from a news site and is artfully edited, and some photos will be taken of the public domain archive. Each Shirt is carefully adjusted manually to your liking when ordering. Each T-shirt will therefore, in addition to the original design by Ofoto Ray, be unique in its execution.

The Tshirts are entirely from Dutch soil. A Dutch shirt supplier and a Dutch printer. In this way, you contribute to a statement “against” the globalization of originally Dutch services.

The price of the shirts seems relatively high but remember there is no mass production in cheap countries, no huge numbers are pre-printed, and all designs are made manually. Unfortunately, shipping outside the Netherlands is quite expensive in terms of shipping costs, but we do not want to ship without track and trace.

The quality of the Tshirts is excellent. A very soft and especially flexible cotton. The print is nice and even the thinnest white lines are stunningly clear.

With some shirts you have extra options to choose or fill in. Each order is processed manually to meet your personal preference.

With some shirts it is possible to enter your own text, which is then printed on the t-shirt instead of the existing text. We will try to add more designs in the near future with this option.

The sample photos at products are more or less random. Designs can be ordered in all specified colors unless limited colors can be ordered due to the ‘matching and not matching’ of the image with / on a color. If there is no photo of your color choice, you will have to estimate how it will look. By doubt, you can email us for an example in the color you whish to order, and we will make it manually for you. You can always specify the text color and image color, if applicable. The small ICAN logo at the bottom of each t-shirt will match the font color of your choice.

Every thsirt color has its own number. For example: no. 1 is black and no. 25 is deep red. So that is handy during ordering. There are totally 25 colors to choose from.

When you place your order, the photo will NOT change with your choice (unfortunately this is currently technically not possible). The options you chose appear as text on your order. You can rely on our secure handling of this infomation.

After your order and payment via iDeal or Paypal, you will receive an invoice by email. We need your email for that. To email you the invoice and we need your address to send the Tshirt.

The price of the shirts always includes shipping in the Netherlands. Shipping in Europe costs € 10 extra because we want to ship in Europe with track and trace.