STATEMENT

ICAN BE ORIGINAL is in eerste instantie ontstaan vanuit de gedachte een grappige originele reeks shirt-ontwerpen te maken. Maar een tweede belangrijk achterliggend punt is de vraag die bij mij al een tijd door het hoofd speelt: “zijn we wel zo original (lees: oorspronkelijk) als we denken?” “zijn we wel zo zeker van onszelf en de wereld, zoals we onszelf de afgelopen decennia hebben gemanifesteerd?” “hoe kunnen we weer het oorspronkelijke geluksgevoel terug krijgen?” “hoe kunnen we van onze arrogantie t.o.v. elkaar en de natuur afkomen? etc.

Misschien door toeval vond ik online de programma’s van www.zwijgenisgeenoptie.be. Zwijgen is geen optie voert oprechte gesprekken met bewonderenswaardige mensen over de belangrijkste vragen van deze tijd.

Volg het YouTube kanaal van zwijgenisgeenoptie: https://www.youtube.com/channel/UCqLqeWfvQR47sBbNTISg7KA

De ideeën die deze mensen hebben over onze tijd en ons geluk, deden mij een sprongetje in de lucht maken. Het zijn onderwerpen die mij lange tijd ook bezig houden. Ik ben blij met deze lieve mensen die goed nadenken over het werkelijke geluk van mensen en daarvoor indirect oplossingen aandragen.

Ik wil met ICAN BE ORIGINAL vooral artistiek originele, leuke, geinige, grappige, lieve, maar ook af en toe kritische, tot nadenken stimulerende, tshirt (foto)ontwerpen maken. Meer niet! Toch hoop ik met deze site u als bezoeker ook te interesseren voor een nieuwe generatie mensen die de wereld echt proberen te verbeteren, door anders naar “problemen” te kijken. Door origineel naar de samenleving te kijken! ICAN BE ORIGINAL, YOU TOO! 🙂

Ik hoop zo dat we het nu eens beter gaan doen met z’n allen!

Metvriendelijke groet, Ray van Schaffelaar

in English

ICAN BE ORIGINAL was initially created from the idea of creating a funny original range of shirt designs. But a second important underlying point is the question that has been on my mind for a while: “are we as original (read: primal) as we think?” “are we as sure of ourselves and the world as we have manifested ourselves over the last decades?” “how can we regain the original feeling of happiness?” “how can we get rid of our arrogance towards each other and nature? etc.

(unfortunately the refenrences I make to a Belgium interviews program are not interesting for non-Dutch )

With ICAN BE ORIGINAL I mainly want to make artistic original, funny, sweet, but also occasionally critical, thought-provoking (photo) t-shirt designs. Nothing more! Nevertheless, with this site I hope to interest you as a visitor (at least if you are Dutch speaking) in a new generation of people who really try to improve the world, by looking at “problems” differently. By looking at society in an original way! I am sure there are rising people with the same sort of new thoughts in may countries around the world and in Europe.

ICAN BE ORIGINAL, YOU TOO! 🙂

I hope we will do a better job with eachother in the near future!

Kind regards, Ray van Schaffelaar